JENS TVEDT 
print Tor 26. Jul 18 18:23

Det var «Asalbær. Smaa-sogor» av Jens Tvedt vi skulle fram til i Boknøtta 22. juli. Boka kom ut i Kristiania i 1917, på Olaf Norlis Forlag. Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat går til Inger Emilie Værland i Stavanger. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svaret, velkomne så til ny nøtt igjen på sundag.