Boknøtta nr. 389, sundag 5. august 2018 
print Lør 4. Aug 18 19:00

Eg har denne gongen lyst å lyfte fram ein framifrå journalist, han skreiv nokre bøker, som det er all god grunn til å blåse støvet av. Hadde livet hans vorte lengre, så hadde det nok kome fleire. Han merka seg også ut som ein påliteleg bokmeldar. Til liks med den meir kjende broren sin, så var han ein meister i formuleringskunsten. Etter minnet mitt uttalte han i eit føreord at, «ein kan spøke med døden, men aldri med sorga». Kloke ord i ei bok om nekrologar.

Ei anna bok frå hans hand var om Frelsesarmeen, journalisten hadde sine vestlandske røter i misjonen, og evne å sjå kristen idealisme både innanfrå og utanfrå.

Men det er biografien hans om ei engasjert motstands- og motstraumskvinne vi skal fram til. Boka kom tre år før ho døydde, og det vanta ikkje på bragder å dra fram. Ho hadde vore aktiv i «Mot dag», vore med på å laga «Arbeidernes leksikon, og var heilt sentral i skipinga av eit av dei viktigaste forlaga våre.

Under krigen var ho i følgje med regjeringa på flukta til Tromsø, ho var også med på den mykje omtala «gulltransporten», som bror hennar leia. Sidan kom ho kom seg over til England med HMS Devonshire, i lag med kongen, kronprisen og medlemmer av regjeringa. I London arbeidde ho for Trygve Lie,  fyrst i Forsyningsdepartementet og sidan i Utanriksdepartementet.
Etter krigen melde ho seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot NATO-pakta, og deltok i fleire folkerørsler i arbeidet mot Atomvåpen og mot EU. Sjølv hadde eg gleda av å få vere i lag med henne i Fredsmarsjen inn til Paris sommaren 1981. Det møtet gløymer eg aldri; Olof Palme var med oss, og heldt ein av sine gnistrande talar.

Vi spør etter namnet på biografen og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 9. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.