Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 390, sundag 12. august 2018

Vi skal til ei bok som tek for seg noko som vi alle har vår del i; eit interessant fenomen som har eksistert til alle tider, og hos alle jordas folkeslag. Det har nok vore lite påakta og studert, men det er ikkje mindre viktig for det.

Forfattaren av boka, som kom ut det året Kofi Annan vart valt til generalsekretær for dei sameinte nasjonane, var høgskulelektor i Bergen. Ho hadde skrive artiklar om emnet før, og i boka tek ho oss med inn i bornas tankeverd, og skapinga som kjem til uttrykk i arbeida deira. Forfattaren let oss skjøne kva bodskap som vert formidla, i uttrykk og i form.

Sjølv om målgruppa først og fremst er studentar som førebur seg til å undervise i skulen, så er temaet så allment, at det vekkjer interesse for dei fleste av oss.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 16. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01E6E617-01E6E61B
Sat 11. Aug 18 20:46