Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 391, sundag 19. august 2018

Under krigen var det stor trong for lystig lesing. Vi skal til ei samling som er knytt til ein særskild landsdel; to fylke som no vert eitt. Heftet høve godt for opplesing, og tittelen gjev oss assosiasjonar i den leid. Dei som reknar seg heimehøyrande i dette området av landet, meiner gjerne at humoren deira er noko for seg sjølv, og annleis enn det som morar folk i resten av landet. Kan hende har dei rett i det?

Sju forfattarar skreiv til saman tolv tekstar i heftet, det er paginert frå 5 til 95. Han som skreiv tittelstykket er mest kjend for å ha skrive om Kåre og Steinar Vangen, og om Larris frå Skjorhagen.

Neste mann ut kom frå Oppdal, og den tredje frå Grip. Den fjerde skreiv 21 bøker, mest for born, den femte hadde same etternamnet som den fjerde. Sjettemann er like kjend som teiknar, og har vore med i Boknøtta før, medan den sjuande hadde same etternamnet som han som teikna «Ishavskatedralen».

Vi spør etter tittelen på heftet.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 23. august, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01E79559-01E7955B
Sat 18. Aug 18 19:34