Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 394, sundag 16. september 2018

Forfattaren er historikar, og framleis berre i 40-åra. Han har skrive fleire bygdebøker og andre store og mindre verk. Far hans er også forfattar, og dei to har skrive fleire bøker saman.

Vi skal fram til ei bok om ein ingeniør og arkitekt, som sette varige spor etter seg i norsk byggjekunst og kulturhistorie. Boka kom ut 100 år etter at han døydde. Mannen teikna fleire hotell og ei rekkje jarnbanestasjonar.

Det året Ivar Aasen døydde utnemnde Kong Oscar II han til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden for fortenestefull kunstnarleg verksemd.

Restaurering av gamle kyrkjer var også noko som opptok han sterkt. Han døydde i bygda der han stod sentralt i restaureringa av både ei stavkyrkje og ei steinkyrkje, og han er gravlagd ved denne steinkyrkja.

Vi spør etter tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 20. september, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01E9A640-01E9A643
Sun 16. Sep 18 10:19