Boknøtta nr. 395, sundag 23. september 2018
 
print Sat 22. Sep 18 22:28

Eg har møtt denne norske litteraturforskaren i Finland, men eg kjenner nok far hans betre, ikkje minst gjennom vår felles interesse for Jens Tvedt. Boka tek for seg ein av dei verkeleg store i norsk bokheim, ein harding som eg hadde gleda av å få vere saman med nokre gonger. Møte eg gøymer som skattar i minne-kista mi.

Tittelen er original, på same vis som Stephen Walton gav nemningar til bolkane i Ivar Aasen- forskinga si. Boka kom ut åtte år etter at lyrikaren døydde, og inneheld seks litterære essay; eller ulike portrett av diktaren, skapte gjennom nylesing og nærlesing.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 27. september, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.