Poetens andlet 
print Fri 28. Sep 18 22:46

Boknøtta 395 er knekt og trekt. Vi skulle fram til «Poetens andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge», av Hadle Oftedal Andersen. Boka kom på Det Norske Samlaget i 2002. Lars Løvøen på Borøy vann gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat. Gratulerer! Takk til alle som sende inn løysinga, og velkomne til ny nøtt igjen på sundag.