Boknøtta nr. 396, sundag 30. september 2018 
print Sat 29. Sep 18 21:37

Vassvøringen var lærar i Troms det året han debuterte som lyrikar på eit av dei store forlaga i Oslo. Sjølv om han skreiv dikt heile livet, så kom det ikkje fleire store diktsamlingar frå hans hand. Men derimot ei rekkje små i postkortformat, som han gav bort til vener og kjende til jul. Etter at han var død vart hundre av dikta i desse småhefta samla i bokform.

Han var lett å be, og dugande og brukande til mangt. Såleis finn vi artiklar av han i ei rekkje bøker, og om svært ulike emne. Skulemannen hadde kunstnargivnader av mange slag, han teikna med kolstift og laga oljemåleri som hobby.

Mitt første møte med mannen var på ei togreise mellom Voss og Bergen. Far min var med, og dei to som begge var fødde før første verdskrigen hadde mykje å snakke om, kulturinteresserte som dei begge var. På togstrekninga stoppa vi på fleire stasjonar, både der forfattaren var fødd, og på den stasjonen som bar etternamnet hans.

Seinare skulle eg møte han ved fleire høve, mellom anna som essayist og kåsør. Han var ein mann som sette merke etter seg. Eg seg han for meg; med lysande engasjement, mild i uttrykket, men viljesterk og klår.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på debutsamlinga hans.
Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 4. oktober, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.