Boknøtta nr. 396, sundag 7. oktober 2018 
print Fri 5. Oct 18 22:14

Det er heilt utruleg kva han har skrive i sitt lange liv, og framleis er han aktivt med. Denne veka tok han del i eit Per Sivle-arrangement i heimbygda. Han sjarmerte dei frammøtte, enda han hadde ein assistent til å lese opp teksten for seg, av di han ikkje såg godt nok.

Han er ein av våre beste gjendiktarar. I Boknøtta har vi hatt han med oss med eigne dikt. Men han er også ein framifrå sogeskrivar, og denne gongen skal vi fram til ei skulehistorie. Ei bok som tek oss med gjennom eit halvt hundre år. Ja, ho dreg linene lenger bakover også, og set undervisninga i faget inn i ein historisk samanheng.

Skulen starta opp rett etter krigen i ei «tyskarbrakke» i Hardanger. Tre år seinare flytte han  til bygda «som er vidare enn verda». For oss som fekk gå på denne skulen vil grunnleggjaren, og dei dugande lærarane stå ei eit eige ljos. Sterke personlegdomar, som styraren sjølv hadde handplukka. I fleire tiår vart skulen rekna som «flaggskipet» i sitt slag.

Her lærte vi å programmere ei datamaskin, som styraren sjølv hadde kosta. Det offentlege hadde ikkje råd. Då fylket seinare overtok skulen, følgde den store maskina med, med det  «vederlaget» at skulen framleis skulle bera grunnleggjaren sitt namn.
Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 11. oktober, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.