Johannes Gjerdåker
Sat 13. Oct 18 11:51

Boknøtta nr. 396 er knekt og trekt. Boka som vi skulle fram til var «Vegen til Vatletun. Vatles Handelsskule 1945-1995» av Johannes Gjerdåker. Gerd Astrid Jordalen på Voss vann gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat. Gratulerer til vinnaren og takk til alle som knekte nøtta og sende inn svaret.