Boknøtt nr. 397, sundag 14. oktober 2018 
print Lør 13. Okt 18 21:07

Lyrikaren frå Stavanger bur i Bergen og har skrive tre diktsamlingar. Han debuterte som førtitre-åring. Boka hadde eit fiske-skjelett på omslaget. Tre år etter kom diktsamlinga som vi skal fram til, ho hadde ei stor bille over heile framsida. Den tredje boka kom i fjor med tre løvetann-frø, flygande i lause lufta.

«Den vanskelege andre-boka» vart teken vel imot. Sanselyrikk vart nemnt som omgrep, og meldarane var positive. Forfattaren er sjølv aktiv som bokmeldar og debattant om litteratur. Lesarar av «Dag og Tid», «Vagant» og «Vinduet» vil kjenne han som skribent.

Boka er på 90 sider. Somme sider er temmeleg luftige, men teksten kan vere fortetta med meining for det. Dikta rører ved det vi kjenner, men kanskje ikkje har brydd oss om før? Gjenkjenninga er tydeleg, og driv oss vidare i lesinga, naturen kjem oss nær, vi er i han. Dikta gjev oss innsyn og forståing. Diktaren let det konkrete dyrelivet fortelje oss noko. Livet til småkrypa på land, og fiskane i vatnet er ikkje uvesentleg for oss.

Vi spør etter namnet til forfattaren, og tittelen på den andre diktsamlinga hans.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 18. oktober kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.