Boknøtta nr. 399, sundag 28. oktober 2018 
print Lør 27. Okt 18 23:34

Han skreiv seg inn i seg inn i «Noregs nasjonallitteratur» alt med debuten sin. Handlinga er henta frå mellomalderen, og bygde på tradisjonsstoff frå heimbygda. Han følgde opp denne med tre bøker til. Men den dialektfarga nynorsken gjorde nok sitt til at mange tykte bøkene var tunge å lese, at dei heldt ein høg litterær kvalitet var det brei semje om.

Harald Grieg i Gyldendal Norsk Forlag, hadde gjerne sett at diktaren hadde moderert seg litt når det galt språket, men det nytta korkje å be eller lokka. Forfattaren visste sjølv korleis han ville skriva. Dei to var elles gode vener og heldt mykje av kvarandre.

Men det er ein annan roman vi skal fram til denne gongen. Diktaren var 56 år. Under krigen hadde han skrive seg inn i norsk kulturhistorie med ei bok som har blitt ståande som eit omgrep. Det er dei same tema som han tek for seg i denne romanen; bondesamfunnet og overgangen til ei ny tid.

Vi spør etter namnet på diktaren, og tittelen på denne tredje siste romanen hans.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 1. november kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.