Boknøtta nr. 400, sundag 4. november 2018 
print Lør 3. Nov 18 19:57

Sundag den 23. januar 2011 la eg ut den første Boknøtta. Den som vil rekne ut kor regelfast nøtta har kome, vil sjå at det berre er 4 sundagar på 7 ¾ år, at dei trufaste nøtteknekkarane har vore nøydde til å finna seg anna tidsfordriv, enn å leita seg fram til rett forfattar og rett bok.

Når denne nøtta er trekt vil Nynorsk Antikvariat AS ha delt ut gåvekort for 100.000,00 kroner til vinnarane. Boknøtta har vore med på å gjere antikvariatet kjent og skapt gode relasjonar mellom eit litterært opplyst publikum og butikken. For meg personleg har nøtta også gjeve mange gleder, ikkje minst i kontakten med dykk som trufast sender inn svara, så sant de kan.

Eg har lært fleire av dykk å kjenne i desse åra, og det er ei sann glede å lese svara dykkar, ikkje minst når de kjem med personlege minne om forfattarane, men også om andre ting som de har lyst å fortelje meg. Eg nyttar høvet til å sende ei varm takk til dykk alle.

Ved eit jubileum er det naturleg å markere noko som gler meg stort. Eg innleiar derfor  «400-boknøtta» med å gratulere meisterspelemannen og barndomsvenen min Knut Hamre med storverket «Slåttar frå Granvin». Her er heile 97 slåttar frå heimbygda spelte inn på 4 CD-ar, og presenterte saman med ei opplysande og vakker bok. Benedicte Maurset har skreve teksten, og Ruth Lillegraven opnar verket med det nyskrivne diktet «Sølvtråden spinn». Alt er velgjort og vakkert.

Det måtte bli ei nynorsk klassisk barnebok denne gongen. Ei bok om ein gut og ei fele. Då prinsesse Märtha Louise for ein del år sidan opna Dei Nynorske festspela, vigde ho talen sin til dei leseopplevingane som nettopp denne forfattaren hadde gitt henne i barndommen.

Han var skulelærar heile sitt yrkesliv, likevel skreiv han eit kvart hundre barnebøker. Ja, han skreiv for vaksne også, men framom alt var han barnebokforfattar, og boka vi skal fram til vert gjerne rekna for hans beste. Ho kom ut under den første verdskrigen, forfattaren var 33 år.

Vi spør etter namnet til forfattaren, og tittelen på denne barneboka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 8. november kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.