Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Halvor Floden

Boknøtta nr. 400 er knekt og tekt. Gåvekortet på 250 kroner går til Knut K. Homme og Lisbeth Dalquist Homme i Valle. Gratulerer! Som Tvedestrandsposten skriv i dag, så har Nynorsk Antikvariat med dagens trekking delt ut gåvekort på til saman 100.000 kroner sidan januar 2011. «Frik med fela» var boka vi skulle fram til no. Ho kom første gongen ut på Olaf Norlis forlag i 1917.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01EEAC71-01EEACEB
Tor 8. Nov 18 11:11