Boknøtta nr. 408, sundag 30. desember 2018 
print Lør 29. Des 18 23:44

Dette året er det hundre år sidan den store diktaren kom med den første boka i det største romanverket sitt. Når vi no går inn i 2019 kan vi feire at det er hundre år sidan han gav ut oppfølgjaren, så kom det ei bok til kvart år, til dei vart seks i talet.

Han vart ingen gamal mann. Han døydde på Tønsberg sjukehus eit halvår før Blücher vart skoten i senk i Drøbaksundet. Men han rakk å skrive meir enn tretti bøker på om lag like mange år, og dei er sette om til heile fjorten språk. Språkkunstnaren «lodda djupt», og hadde stor psykologisk innsikt. Ætt og tradisjon, fridom og ufridom, ansvarskjensle og plikt, er mellom tema han tek for seg, og kombinerer den folkelege forteljekunsten med avanserte litterære grep.

Han fekk aldri Nobel-prisen, men heile tretten gonger var han nominert til den gjeve heideren.

Vi spør etter namnet på diktaren og samlenemninga på seksbandverket hans.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 3. januar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.