Boknøtta nr. 413, sundag 3. februar 2019 
print Sat 2. Feb 19 19:25

Eg fekk hug til lyfte fram ei jubileumssoge denne gongen. Bøker i denne sjangeren byr gjerne på mykje interessent kulturstoff. Forfattaren er ein allsidig kulturarbeidar på Nordmøre. Han har skrive bygdebøker, drive bokhandel, gjeve ut musikk og mykje anna.

Organisasjonen feira tre kvart hundre år med medlemmar frå heile fylket, og nokre i grannefylket også. Boka er grøn, det høver godt. Alle lokallaga har fått med seg si eiga soge på dei 152 boksidene, men det har ikkje blitt noko oppramsing med protokollar og turre tal av den grunn. På side ni finn vi ein song som svigerson til Johan Falkberget skreiv til femtiårsjubileet.

Boka er rikt illustrert med bilete og teikningar. Her er mangt å lære om næringa; kontraktar, prisar og konjunkturar, nye og gamle reiskapar, arbeidsmetodar og samfunnsoppdraget. Det er beint fram ei bok til å bli klok av. Det har ikkje skorta korkje på kreativitet eller pågangsmot hos medlemmane, og forfattaren maktar å gjere stoffet både levande og leseverdig. Tittelen fortel då også om ei nærast eventyrleg teknologisk utvikling.

Ein «haustar ikkje same generasjonen som ein sår» i denne bransjen. Det gjev eit perspektiv på verksemda, som vi godt kan ta med oss til andre område av samfunnslivet.

Så spør vi etter tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 7. februar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.