Frå øks til hogstmaskin  
print Thu 7. Feb 19 12:58

Frå øks til hogstmaskin
Boknøtta nr. 413 er knekt og trekt. Vi skulle fram til «Frå øks til hogstmaskin. Møre og Romsdal Skogeigarlag 1916-1991», av Ottar Roaldset. Utgjeve av Møre og Romsdal Skogeigarlag. Halvor Kongsjorden i Rollag vann gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat. Gratulerer!
roaldset.jpghogstmaskin.jpg