Boknøtta nr. 414, sundag 10. februar 2019 
print Sat 9. Feb 19 19:06

Det året eg vart fødd kom han inn i kommunestyret. Han vart ordførar, stortingsmann og statsråd. Siste stortingsbolken hans var han president i Odelstinget. Då hadde eg vorte disponent i Dag og Tid, og møtte han saman med andre i Løvebakken Mållag. Det var slik den gongen at vi kvar haust fekk leggje fram sakene våre for dette eksklusive mållaget. Vi argumentere for auka pressestøtte til Nynorsk Pressekontor og Dag og Tid, og andre løyvingar for å styrkje nynorsken. Det var hyggelege møte med enkel servering på eit møterom Stortinget.

Boka vi skal fram til kom to år etter at han hadde gitt seg på Stortinget. Det er ei samling dialektfarga vers og tekstar, størstedelen hadde alt stått på trykk i lokalavisa. Eit lokalt forlag stod for utgjevinga.

Vi spør etter tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 14. februar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.A