Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 417, sundag 3. mars 2019

Dette er oppfølgjaren til dei bøkene eg bladde mest i då eg var liten gut heime i Granvin. Det var jubileumsbøker. Helst var det nok bileta av båtane som fengde meg. Eg kunne namna på dei alle.

Å ha kontakt med båttrafikken var ein del av jobben til far min som arbeidde på hotellet. Det hende eg fekk vera med om bord, det var stas. Seinare skulle eg sjølv entre båtane som ein del av jobben min. Då hadde eg sommarjobb i posten. Eg henta og leverte postsekker  om bord på M/S Granvin, som no er veteranbåt. Var det verdipost måtte styrmannen kvittere når eg leverte, og eg skrive namnet mitt på lista hans ved henting, før eg fekk overrekt den vesle striesekken med god gamaldags raud forsegling.

Boka vi skal fram til kom det året Sverre Kjeldsberg og Mattis Hætta vann Melodi Gand Prix med «Samiid ædnan». Forfattaren er i dag nestoren på sitt område, og har skrive ei rekkje bøker om emnet. Han har vore med i Boknøtta før, men då med ei anna bok.

Om boka vi skal fram til kan vi fortelje at ho er på heile 450 sider, og er rikt illustrert med historiske bilete, både av folk og av fartøy.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.
Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 7. mars kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

M/S Granvin. Foto: Harald Sætre
MSGranvinpByfjorden2008.FotoHaraldStre01.jpg


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01F583A4-01F583A8
Sat 2. Mar 19 21:02