Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 419, sundag 17. mars 2019

Skulemannen var både driftig og uthaldande. Han vaks opp i Nordfjord, men fekk størstedelen av arbeidsdagen sin på Sunnmøre. Her var han ikkje berre lærar og skulestyrar, men engasjerte seg i samfunnet på mange vis. Ein bolk var han ordførar.

Han hadde tenkt å studere teologi, men vart henta til si styrargjerning alt som 21-åring, og kom til å bruke livet sitt i teneste for pedagogikk og folkedanning. Men interessa for kristendomen varde livet ut. Han skreiv fleire lærebøker der han fekk bruk for innsikta si i religionen.

Boka vi skal fram til gav han ut i Bergen, det året den britiske utanriksministeren og den amerikanske visepresidenten fekk Nobels fredspris saman.

Forfattaren la vinn på å skriva boka slik at alle kunne skjøne og bruke ho. Han lukkast nok med det, for eksemplaret eg har i handa har vore i eiga til ein likkistesnikkar på Voss, som har streka under i teksten, både med grå og raud blyant. Den primære målgruppa var nok likevel dei som skulle få arbeidet sitt i skulen.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 21. mars kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01F67768-01F6779C
Sat 16. Mar 19 22:38