Henrik Kaarstad 
print Fri 22. Mar 19 22:21

Boknøtta nr. 419 er knekt og trekt. Vi skulle fram til «Kristenlæra for lærarskulen» av Henr. Kaarstad. Bokreidar Lunde & Co. A/S gav ut boka i 1925. Gåvekortet denne gongen går til Helene Gjertsen på Voss. Gratulerer til vinnaren og takk til alle som knekte nøtta, ho var nok ikkje av dei lettaste.Henrik Johannes Kaarstad, rektor, lokalpolitikar og lekmannprofil. Han skipa lærarskulen i Volda, skreiv lærebøker i kristendom og sat i bladstyret for oppbyggingsbladet Stille stunder. (ALLKUNNE)

Kaarstad.jpgvolda læararskule.jpghenrik.kårstad'.jpg