Boknøtta nr. 421 
print Sat 30. Mar 19 19:39

Boknøtta nr. 421, sundag 31. mars 2019

Den første prosaboka hans kom første gong ut det året Jussi Björling vart fødd. Andre gongen boka kom ut, var det året bokstaven Å vart innført i norsk rettskriving. Då hadde synet hans tapt seg så mykje at han laut reknast for å vere blind.

Forfattaren vitja alle prestegjelda i landet på preikeferdene sine, så nær som dei seks nordlegaste i Finnmark. Han spelte fele til songane sine, stundom spelte han på glas.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 4. april kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

museumet.jpg