Boknøtta nr. 423, sundag 14. april 2019 
print Sat 13. Apr 19 14:16

Det er palmesundag. Vi skal til sjølve biografien om han som skreiv ein av våre kjæraste julesongar, der det i siste verset vert referert til Golgata. Forfattaren skreiv også ein svært vakker påskesalme, der skildrar han Jesus sin kamp i Getsemane. Dei to salmane vart første gongen publiserte som dikt i 1931, no har begge fått plass i salmeboka.

Biografen har arbeidd mykje med dette forfattarskapet. I boka syner han at populariteten til diktaren har gått i bølgjer, han var lenge undervurdert. I dag har han fått den plassen han fortener i norsk boksoge. Såleis er det fleire parallellar til Alf Prøysen. Først etter dei var borte, byrja dei etablerte litteraturforskarane verkeleg å innsjå kor geniale desse to var, og kva for djupner det er i diktinga deira.

Til liks med den biograferte har biografen hatt si gjerning i den vidaregåande skulen. Men han har gjort så mykje meir, som kulturformidlar, organisasjonsmann, bokmeldar og lokalhistorikar. I eit dusin år redigerte han også årboka som litteraturselskapet om diktaren vår gjev ut. At han er ein hyggeleg mann, og god kunde i Nynorsk Antikvariat gjer det ikkje mindre kjekt å løfte fram denne boka, som kom ut til hundreårsjubileet for diktaren.

Vi spør etter namnet på biografen og tittelen på biografien.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller på SMS til 92829098), innan torsdag 18. april, kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.