Ove Eide / Jakob Sande 
print Wed 24. Apr 19 17:29

Boknøtta nr. 423 er knekt og trekt. Rett svar var «Jakob Sande. Liv . Dikting» av Ove Eide. Heldig vinnar av gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat, vart Iris Grønhaug på Sætre. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svaret. Det var meininga at det skulle vorte ei eiga «påskenøtt», men brått var påskehelga mest over, og eg får heller ønskje velkommen igjen på sundag 28. april.


86707.jpg