Boknøtta nr. 424, sundag 28. april 2019 
print Sun 28. Apr 19 10:05

Denne mannen har eg eit nært forhold til, sjølv om eg berre så vidt fekk helsa på han. For ein del år sidan hadde eg gleda av å kjøpe bøkene etter han. Det vart eit heilt lite billass, og han hadde skrive namnet sitt i dei alle. Namnetrekket hans ligg derfor fotografert og fiksert på netthinna mi.

Eg skulle gjerne hatt han til lærar. Folkehøgskulestyraren måtte vera ein framifrå pedagog. I alle fall skreiv han på ein fengjande måte, og med eit heilt uvanleg godt språk. Han skreiv også ei lærebok i klassisk nynorsk, men det er ikkje denne vi skal fram til.

Nei, boka i dag er ei folkeopplysande folkeminnebok, der forfattaren henta stoffet frå sin eigen barndom. Eg les boka med interesse og glede. Som vestlending treng eg ikkje slå opp i ordlista bak. Men ho er leseverdig i seg sjølv, og minner meg om gamle ord, som også vart nytta i Hardanger. Forfattaren likte ord og ordlister, og kjende ansvar for å ta vare på gamle ord frå heimbygda si. Han laga to ordlister med slike.

Boka vår kom ut i Bergen det året Thure Erik Lund gav ut Grøftetildragelsesmysteriet. Ho er illustrert med teikningar og gamle bilete.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 2. mai kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.