Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 426, sundag 12. mai 2019

Det var i 1975. Eg var leiar av Granvin mållag. Den «gamle» læraren (han var då 72 år og eg 23), i eit anna mållag i Hardanger, kalla meg inn til møte. Han ville ha meg med på laget. Vi skulle leggje press på Arnfinn Haga. Det var ei skam at Haga skulle skrive bøkene om krigen på bokmål. Det måtte då gå an å få han til å gje dei ut på nynorsk! Lektor Haga var jamvel  målmann og fødd på Stord. Han hadde attåt teke på seg leiarvervet i Vestlandske Mållag, etter brotet med Noregs Mållag i 1971.

Men vi lukkast ikkje, korkje forfattaren eller forlaget let seg pressa, målforma vart bokmål. Det tykte mange av oss var ergeleg og leitt. Men for meg personleg kom det likevel noko godt ut av det; eg vart kjend med ein spanande mann, som hadde vore formann i Hardanger og Voss skyttarsamlag då krigen braut ut. Heilt frå aprildagane 1940 var han den naturlege leiaren, som tok kommandoen over dei lokale frivillige. Frå hausten 1941 var han områdeleiar i Milorg.
I 1988 kom han med sine eigne krigsminne. Det vart ei bok på nynorsk! Tittelen let oss skjøne at målmannen han hadde vore i krigen før.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 16. mai kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S01FF7746-01FF7748
Sun 12. May 19 00:11