Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 428, sundag 26. mai 2019

Frå 1921 til 1960 var ho både lærar og forfattar. Då flytte ho attende til heimbygda, og vart forfattar på heiltid. Det er bøkene hennar frå 1958 til 1970 som er mest kjende. Men ho skreiv gode bøker både før og etter denne tidbolken. Ho vart heidra med Sunnmørsprisen og fylkeskulturprisen i heimfylket sitt.

Det var ikkje alltid lett for forfattaren å bli rekna med i det gode litterære selskapet. Det fekk ho mest merke rett før krigen, då ho vann ein nordisk konkurranse for romanar med kristent grunnsyn. Kritikarane tykte helst at kristne romanar mangla litterære kvalitetar. Det synet var forfattaren sterkt usamd i. Ho meinte at det galdt dei same kvalitetskrava til «kristen skjønnlitteratur», som til all anna dikting.

Elles stod ho for ein frilyndt kristendom, og rekna seg til retninga som Grundtvig gav namnet til. Det gjorde at ho møtte motbør i andre kristne miljø. Målfolket trykte ho heller ikkje til brystet sitt, av di ho skreiv somme av bøkene sine på radikalt bokmål. Forfattaren ville ikkje kalle seg feminist, sjølv om ho gav kvinnene stor plass i forfattarskapen sin.

Romanen vi skal fram til er så avgjort ei «nynorskbok». Sjølv om forfattaren nyttar orda «gikk, fikk og kalles», så er dei nynorske språkkjennemerka berande, både i ordval og syntaks. Forteljinga er mykje henta frå eit skulemiljø, og rektoren på skulen er kvinne. Boka kom ut på Ansgar forlag fredsåret, og vart prenta hos Reistad & Sønns Boktrykkeri.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 30. mai kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0201A313-0201A31D
Sat 25. May 19 23:06