Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 438, sundag 4. august 2019

Dei to brørne gjorde begge mykje for nynorsken saman, og kvar for seg. Det er ikkje bispen vi skal fram til, men den to år eldre broren, som døydde berre 52 år gamal.

I 1932 gav han ut ei bok på knapt 150 sider; ei samling av artiklar og talar om målsak og målspørsmål, som han hadde halde og skrive i åra 1926-32. Han var då vorten professor ved Bergen Museum, samstundes som han var statleg namnekonsulent.

Vi spør etter namnet hans og tittelen på boka som han gav ut i 1932.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 8. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S02055751-02055753
Sun 4. Aug 19 10:47