Skrivande ungdom 
print Thu 29. Aug 19 11:27

Skrivetevlinga vi spurde om i Boknøtta nr. 441, var «Skrivande ungdom», som avisa Gula Tidend i Bergen, skipa til i 1939. Tekstane vart samla til bok, og kom ut same året. Gåvekortet på 250 kroner går til Laurits Killingbergtrø i Leksvik. Gratulerer!. Takk til alle som sende inn svaret, og velkomne att til ny nøtt igjen til helga.

gula.jpg


Første og siste utgåva av Gula Tidend. Foto frå Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane.