Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 443, sundag 8. september 2019

Kva bok skal eg velja i dag? Katten sa at han gjerne kunne vera med i boknøtta, og han fekk det som han ville.

Forfattaren var fødd i Hordaland og døydde i Oppland. Faren heitte Hans, og for at han ikkje skulle forvekslast med andre, som hadde same etternamnet, så skreiv han H. for Hansson  som mellomnamn.

Boka vi skal fram til kom ut på eit av dei store forlaga i Oslo, det året Adolf Hitler fekk tysk statsborgarskap og president Doumer i Frankrike vart myrda.

Det er ei forteljing som sluttar med at bestefaren let att augo på son sin, og legg salmeboka under hovudet hans. Barnebarnet, som heiter etter besten, kjem inn i rommet og saman står dei og ser på den døde.

Forfattaren har eit levande språk, med gode truverdige bilete. Han skriv frå eit landskap som han kjenner frå barndommen. Vi ser for oss båtane, holmane og fjorden, og merkar at storhavet er nært på.

Fela og dansen er levande kultur. Felespelaren står sentralt i handlinga, og gjev tittelen til romanen. Preikaren, vekkjing og bønemøta er merkande. Dei to kulturane lever side om side, men dei trivst ikkje i lag. Når vi les om at ungdommane ber «reine flagg» etter vegen, så skjønar vi tida. Det er fleire åndsretningar som møtest, både når det gjeld politikk og religion.

Vi spør etter namnet på forfattaren, og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 12. september kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

mons ute.jpg


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0207A2E2-0207A2E9
Sun 8. Sep 19 11:13