Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 444, sundag 15. september 2019

Det er skrive mykje om Bjørnstjerne Bjørnson. Den mest samla framstillinga av mannen og livsverket hans finn vi i gigantverket til Edvard Hoem; Villskapens år, Vennskap i storm, Syng mig hjem og Det evige forår.
Førtifem år før den første av desse bøkene til Hoem kom ut, så sat der ein mann i Trondheim og skreiv ei bok om slekta til Bjørnson. Den kjende skulemannen hadde funne somt som trong presiserast, og feil som burde rettast, av det som før hadde vore skrive om emnet. Det er denne boka vi skal fram til.

Mannen var ein gut på 14 år då Bjørnson døydde, men han hadde følgt diktaren i alle år, og teke doktorgraden på ei avhandling om han. Medan han førebudde seg til disputasen, hadde han også fått tid til å skriva ei bok om ei av bondeforteljingane, og ei novelle, av Bjørnson, det var nok stoff frå avhandlinga han nytta seg av i denne.

Vi spør etter namnet på forfattaren som sat i Trondheim og skreiv, og tittelen på boka hans om slekta til Bjørnson.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 19. september kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

BJørnsonbøker (3).jpghttp://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S02080A1E-02080A20
Sat 14. Sep 19 12:30