Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 445, sundag 22. september 2019

Dei fem siste sidene i boka er Tabula Gratulatoria. Vi finn mange gilde menn og kvinner der, både leke og lærde. Forfattaren var lærd, og lærdomen nytta han ikkje berre i si daglege gjerning, men laga mellom anna legendariske ordbøker. Han skreiv også dikt, debatterte, forska og preika.

Ja, det er preikene hans som er samla i dagens boknøtt-bok. Ho kom året etter at han pensjonerte seg. Han fekk 33 pensjonistår, som han mellom anna nytta til å gje ut seks bøker.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på preikesamlinga, med helsingslista til 70-årsdagen hans.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 26. september kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0208CADB-0208CADD
Sat 21. Sep 19 15:21