Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Eigil Lehmann

Boknøtta nr. 445 er knekt og trekt. Gåvekortet går til Rolf Reikvam på Sørum. Boka vi skulle fram til var «I eit anna ljos» av Eigil Lehmann. Ho kom på Norsk Bokreidingslag i Bergen i 1977. Takk til alle som sende inn løysinga; velkomne til ny nøtt igjen til helga.
lehmNN.jpg

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0208E27D-0208E280
Thu 26. Sep 19 16:19