Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 446, sundag 29. september 2019

Nynorsk Antikvariat hadde gleda av å ha han som kunde i nesten fem år, frå vi starta, til han døydde våren 1994. I meir enn femti år var han faglitterær forfattar, og i vel 30 år skreiv han bøker som hadde med skule å gjera. Det er ei av desse vi skal fram til. Ho kom det året Mitterrand vart president i Frankrike.

Forfattaren var fødd på Jæren og døydde i Oslo. Han var ein av landets fremste strategar når det galdt å utvikle den norske skulen. Med fleire opphald i utlandet for å studere korleis ein skulle skape reformar i skulestellet, hadde han kvalifisert seg til å stå sentralt i å innføra den niårige grunnskulen i Noreg.

Men han var ikkje berre byråkrat. Han markerte seg også sterkt som rektor, ikkje minst i Oslo i siste delen av yrkeslivet sitt.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka, der han skriv om yrkeslivet sitt, og skulepolitikken, som han var med på å utforma.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 3. oktober kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0208EA77-0208EA7E
Sat 28. Sep 19 19:55