Nynorsk Antikvariat AS 
print Wed 2. Oct 19 22:58

Nynorsk Antikvariat AS vil understreke at det økonomiske uføret som Bokbyen ved Skagerrak i desse dagar har kome inn i ikkje påverkar drifta vår på noko vis. Som kjent driv vi for oss sjølve, som eit eige selskap, eigd i sin heilskap av meg, Arne-Ivar Kjerland.
19642278_1440846022669701_8287792361072683323_n.jpg