Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Nynorsk Antikvariat AS

Nynorsk Antikvariat AS vil understreke at det økonomiske uføret som Bokbyen ved Skagerrak i desse dagar har kome inn i ikkje påverkar drifta vår på noko vis. Som kjent driv vi for oss sjølve, som eit eige selskap, eigd i sin heilskap av meg, Arne-Ivar Kjerland.
19642278_1440846022669701_8287792361072683323_n.jpg

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0208FC11-0208FC17
Wed 2. Oct 19 22:58