Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 448, sundag 13. oktober 2019

Vi skal fram til ei barnebok, debuten til sunnmøringen. Ho kom under krigen på Olaf Norlis Forlag. Forfattaren var 38 år. Omslagsteikninga syner  ein unggut som trekkjer garn. Han  er åleine  i båten. Det kom fleire barnebøker frå hans lærarhand, mellom anna i 1950, 1951 og 1952. Også boka hans frå 1950 har omslagsteikning med fiskemotiv, men der ser vi tre gutar ved ei elv, og den eine står med ei flugestong.

Vi spør etter tittelen på debutboka, og namnet til forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 17. oktober kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0209DE86-0209DEA0
Sun 13. Oct 19 00:19