Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr.449, sundag 20. oktober 2019

Forfattaren er mest kjend som krigshistorikar, men han har også skrive to romanar. Det vanta ikkje på godord då forfattaren kom med den første i 1961. Han henta mykje av stoffet frå si eiga røynsle frå heimefronten under krigen, og seinare i Tysklandsbrigaden:

- Uventa og råkande formuleringar, glitrande og konsise skildringar og ein flyt i stilen, som gjer ein meister verdig.

- En roman som så absolutt holder kunstneriske mål.

- Både stoffet og det driv han har gitt det, makter å fengsle en leser. De enkle og store begrepene han vil sette i relieff, kommer nær.

Men det er oppfølgjaren vi skal fram til. Kunne verkeleg forfattaren lukkast med den «vanskelege andre-boka»?

Det vart ein frittståande roman, som kom tre år seinare. Kjærleiken mellom ei kvinne som hadde halde lag med tyske soldatar og «helten» frå Linge-kompaniet gav stoff å skildra på fleire plan.

Vi spør etter tittelen på denne boka, og namnet til forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 24. oktober kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S020AF1B6-020AF1B8
Sat 19. Oct 19 18:46