Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 452, sundag 10. november 2019

I dei siste dagane har vi vorte minna på at det er tretti år sidan Berlin-muren fall. Boka vi skal fram til kom ved hundreårsmarkeringa for ein dansk-tysk krig. Det var mange unge, studentar ikkje minst, som hadde lova danskane truskap, brorskap og hjelp om det trongst. Då det kom til stykket, var det få som let ord verta til handling.

Men teologistudenten gjorde det. Han hadde lese «Indøvelse i Christendom» av Søren Kierkegaard. Så melde han seg frivillig til krigsinnsats, og var mellom anna med i slaget ved Dybbøl skanse. Breva han etterlet seg, frå desse månadane med krig mellom grannar, gjev eit unikt tidsbilete.

Målmannen og pressemannen, som tok for seg breva til idealisten, og gjorde bok av dei, var ein slektning. Han hadde sjølv røynsle frå den andre verdskrigen, mellom anna frå den illegale pressa, og som fange på Grini og Berg. Seinare vart han redaktør i Verdens Gang.

Den unge brevskrivaren vart ein åndshovding mellom dei store her i landet. At Ibsen brukte han som «modell» for Brand, kan godt vere sant.

Så spør vi etter namnet på han som let seg verva, tittelen på boka, og namnet til han som valde ut breva og står som «utgjevar» på tittelbladet.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 14. november kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S020C4F48-020C4F4C
Sun 10. Nov 19 10:01