Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta Nr. 456, sundag 8. desember 2019

Forfattaren av dei vi har vore innom i Boknøtta før. Det skulle berre mangle. Professoren var ein av dei som innanfor nynorsktradisjonen skreiv mest i det førre hundreåret. Dessutan var han ein framifrå lyrikar. Om han berre hadde vore det, ville han vorte rekne mellom våre beste.

Men det er ei bok om politikk og kultur vi skal fram til. Ho kom ut i Trondheim det året vi vart med i NATO, og Einar Gerhardsen heldt fram som statsminister, med reint fleirtal for Arbeiderpartiet. Humanisten i Bærum tykte vel om begge desse hendingane.
Han kjende godt det landet  han skreiv om, han hadde brukt mykje av krigsåra til å tale Noregs sak der.

Vi spør etter tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 12. desember kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S02109311-0210944C
Sun 8. Dec 19 16:01