Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Bernt Theodor Anker

Bernt Theodor Anker - «Prest og prost i Hardanger. Minne frå tri og tjuge år (1914-1937)» Det var boka vi skulle fram til i Boknøtta nr. 458. Anker tileigna boka slik: «Til høgskulestyraren og presten Jon Mannsåker med takk for rikt samarbeid». Boka kom ut posthumt i 1945. Anker døydde 21. august 1943. Gåvekortet går i dag til Ingunn  Bergem i  Volda. Gratulerer til vinnaren og takk til alle som sende inn svaret. Velkomne så til den siste nøtta dette året; på sundag den 29. desember.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0211D64F-0211D651
Thu 26. Dec 19 11:49