Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 459, sundag 29. desember 2019

Fred med minnet til Ari Behn. Tankane går vidare til ein nynorsk skald, som også såg meir ljos på hi sida, enn i vår mørke verd. Han vart berre 34 år. Den første samlinga hans kom under krigen, men det er den  andre vi skal fram til. Ho kom same året som diktarvenen hans gav ut «Bleikeplassen».

Om livet hans vart kort, så rakk han å skrive seg inn i norsk boksoge, og markerte seg som ein av dei viktige lyrikarane våre i det førre hundreåret. Han rekna seg som sosialist, og trudde ikkje på at væpna makt kunne løyse politiske  problem. Derfor melde han seg ut av Arbeiderpartiet, då det gjekk inn for medlemskap i NATO.

Vi spør etter namnet på diktaren og tittelen på den andre diktsamlinga hans.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan 2. januar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0211DF6B-0211DF6D
Sun 29. Dec 19 10:36