Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Tor Jonsson

Godt år til Bjarte Erdal i Oslo, som vann gåvekortet på 250 kroner, og til alle dykk andre som sender inn Boknøtta. Somme av dykk kvar veke, andre meir sporadisk. For meg som lagar nøttene er alle svar like velkomne! Det var «Berg ved blått vatn» av Tor Jonsson vi skulle fram til i den siste nøtta i 2019. Det kom inn svært mange svar, så denne forfattaren er nok både kjend og kjær av folk kringom i by og bygd. Her ser de sjølvportrettet hans. Velkomne så til ny nøtt på sundag igjen. Det blir nr. 460.

t.j.jpghttp://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0211F134-0211F136
Fri 3. Jan 20 20:07