BOKNØTTA NR. 462, sundag 19. januar 2020 
print Sun 19. Jan 20 10:37

Boka kom første gongen ut det året Nationaltheatret i Oslo vart opna. Seinare har ho kome ut i nye opplag gong på gong. Ho har kome både i redigerte versjonar, og som faksimileutgåver på 1970-talet. Han som samla denne viktige delen av norsk barnekultur var 41 år då han gav ut boka på Aschehoug forlag i Kristiania.

Sunnmøringen er kjend som skribent, lærebokforfattar, lærar, skulestyrar og salmediktar. Han og sonen hans var til saman bispar i heile 36 år.

Vi spør etter tittelen på boka og namnet på mannen som gav ho ut.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan 23. januar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

ahane.jpg