Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Gratis arrangement i Nynorsk Antikvariat på laurdag

hauge3.jpg

UKE9 - TVEDESTRAND
– Laurdag 29. februar
 i Nynorsk Antikvariat, Holgata 2
13:30 Bok og boller med Bjørn Arild Ersland:
 Hva gjør Bjørnen når den sover?
14:30 Bjørn Arild Ersland: Bekken
15:30 “Olav H. Hauge”
med Arne-Ivar Kjerland
16:30 “Livet på sjøen fra Ålo til Brasil” med
Per Thomas Govertsen
Alle velkomne - gratis tilgjenge!


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0214EDF3-0214EDFF
Thu 27. Feb 20 15:25