Boknøtta nr. 469, sundag 1. mars 2020 
print Sun 1. Mar 20 10:56

Han er ein av dei mest kjende frå heimbygda si. Som kjendis må han nok stå i skuggen av Aril Edvardsen, men som intellektuell, og ikkje minst som springar og joggar passerer han predikanten med god margin.

I sitt trettisjette år gav sosiologen ut to bøker, men det er boka hans om fotballaget vi spør etter. Han var alt då ein kjend journalist og spaltist. Seinare skulle han verte kulturredaktør og enda meir kjend som forfattar, foredragshaldar og kåsør.

Kva heiter forfattaren, og kva er tittelen på boka hans om fotballaget?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 5. februar kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

kvinesdal.png