Boknøtta nr. 471, sundag 15. mars 2020 
print Sun 15. Mar 20 09:58

Kan henda at systera hans er meir kjend for bøkene sine? Men dei skreiv mange bøker begge. Eg hugsar han var innom oss i Oslo. Vi gjorde ein bytehandel, han hadde restopplag av bøkene sine med seg. Det var ein hyggeleg og kunnskapsrik mann å snakke med. Telemarkingen var særs oppteken av buddhismen.

Forfattaren skreiv både sakprosa og skjønnlitteratur, og bøker både for born og vaksne. Han hadde gått på Voss Landsgymnas under krigen, hugsar eg at han fortalde då han skjønte at eg kom frå Granvin. Læraren hadde ein mangslungen karriere i skuleverket, i barneskulen, framhaldsskulen og folkehøgskulen, og hadde styrt ein av folkehøgskulane våre i seks år.

Det er debuten hans vi skal fram til, ei barnebok som kom det året Noreg fekk ein prins, som no er konge.

Kva heiter forfattaren og kva er tittelen på boka?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 19.mars kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.