Arne Grimstad 
print Sat 4. Apr 20 21:58

Boknøtta nr. 473 er knekt og trekt. Vi skulle fram til barneboka «Dunlett og Kroknebb» av Arne Grimstad. Vi gratulerer Kjell Wedø på Sundebru med premien, gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat. Takk til alle som sende inn svaret, og ver velkomne til ny nøtt i morgon på palmesundag.

grimstadkoret.jpg