Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 474, palmesundag 5. april 2020

I følgje mytologien er tittelen på skodespelet ein stad langt mot nord der fælslege skapningar og mørke krefter held til. Men som vi veit brukar ein gjerne slike stadet også i overført tyding.

Handlinga tek føre seg ulike kultursyn, eigedomsrett, industri og kjærleik. Boka kom eit år då det vart halde kommuneval i Noreg. Arbeiderpartiet fekk flest røyster. I somme byar og herad kunne folk stemme på Riksmålspartiet, Avhaldspartiet, eller ei fellesliste for småbrukarar, arbeidarar og fiskarar. Både Bondepartiet, Kommunistpartiet og Høgre gjekk fram.

Forfattaren hadde alt skrive mange bøker og skulle skrive like mange til. Sogningen var lærar i Bergen og hadde ei rekkje tillitsverv. Det skulle etter kvart gje han minst sju heidersmedlemskap, Sankt Olav og Kongens gull.

Vi spør etter tittelen  på skodespelet og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 9. april kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

VIK.jpg

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S021677EE-021677F3
Sun 5. Apr 20 11:26