Boknøtta nr. 476, sundag 19. april 2020  
print Sun 19. Apr 20 09:30

Læraren som var fødd det same året som Leif Halse, har fått ein veg kalla opp etter seg. Då han vart pensjonist byrja han å granska historiske fenomen og personar i heimetraktene sine. Han gjorde grundig arbeid, og det vart ei rekkje velskrivne og interessante artiklar i regionavisa. Desse, og eit par til, samla han i ei bok som vart trykt i Stavanger, og som kom ut for femti år sidan.

Dei handlar om svært ulike emne; ein er om kvar folk fekk lov å sitje eller stå i kyrkja, etter rang og stand, det var i: «Gardsstolar», «Husmannsstolar», «Æresstolar» og «Kjøpestolar». Dessutan på «Allmannalemmen» og så var det ståplassar. Andre emne som han tok for seg var: Skuleturar,  postombering,  boring etter kol, gruvedrift og bladhistorie. Arne Garborg går igjen i fleire av artiklane.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 23. april kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.